Even voorstellen

In mijn werk is wezenlijk contact altijd belangrijk geweest. Ik werd nieuwsgierig naar de mens als geheel, en hoe hij of zij contact maakt met anderen. Wie ben je? Wie is de ander? Hoe kun je echt contact hebben en een gezonde relatie? Daarom deed ik tot 2005 de post-HBO opleiding Haptotherapie in Doorn. Daarna volgde ik de tweejarige specialisatie 'Haptotherapie bij relatieproblematiek'.

Mijn werkzame leven startte ik in 1979 als logopedist in een ziekenhuis. Daarnaast had ik een eigen praktijk. Ik werkte veelal met mensen met communicatiestoornissen. Hoe kun je ondanks communicatieproblemen in gesprek blijven met je omgeving en contact houden met jezelf? Van mondelinge communicatie ben ik me verder gaan verdiepen in alle vormen van communicatie.

De laatste acht jaar heb ik me geschoold in de methode van Franz Ruppert, een opstellingsmethode die is afgeleid van de wat bekendere familie-opstellingen. De opstellingsmethode van Ruppert gaat uit van ieders persoonlijke verlangen.
Wat voel ik me rijk, dat ik mezelf op deze manier heb kunnen ontwikkelen en nu mensen mag helpen met te ont-dekken wie ze echt zijn, als alle laagjes eraf zijn. Een nieuw, vrijer leven leiden waarin je ont-dekt wat je werkelijk wilt. Ik heb zelf een christelijke levensovertuiging. www.christenhaptotherapie.nl

Zie voor mijn begeleiding volgens de methode van Franz Ruppert mijn website www.ont-luiken.nl