Relaties

Relaties zijn van wezenlijk belang in ons leven. Elke relatie kent spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit erbij.

Maar als het niet meer stroomt tussen mensen, is dit pijnlijk en verdrietig. Veelal is de communicatie verstoord en worden onderliggende gevoelens niet meer uitgesproken, je bereikt elkaar niet meer.  Er kan een (stille) strijd ontstaan….

In therapie kunnen gesprekken en ervaringsgerichte oefeningen duidelijk maken hoe het contact verloopt in de relatie, welke patronen er zijn en welke gevoelens er spelen.
Luisteren en praten met elkaar is belangrijk. Leren omgaan met verschillen kan de relatie ten goede komen.

We kijken samen hoe jullie weer begrip en respect kunnen krijgen voor elkaar.  Vertrouwen, openheid, kwetsbaarheid, autonomie, intimiteit, grenzen, afstand en nabijheid, ruimte geven of ruimte nemen en seksualiteit zijn thema’s die aan de orde kunnen komen.